Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dla osób, które nie mają wykształcenia związanego z rachunkowością, prowadzenie ksiąg rachunkowych może być trudne, szczególnie jeśli ktoś dopiero rozpoczyna prowadzenie własnego biznesu. W praktyce jednak można sobie z tym poradzić we własnym zakresie.

Zawartość ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe zawierają pięć podstawowych i obowiązkowych składników. Jest to dziennik, księga główna, księga pomocnicza, zestawienia oraz wykaz składników aktywów i pasywów. Dziennik zawiera wszystkie operacje gospodarcze i muszą być one ujęte w porządku chronologicznym. Księga główna to zbiór wykorzystywanych przez podmiot kont syntetycznych. Księga pomocnicza uzupełnia zapisy na kontach w księdze głównej. Wśród kont są konta środków trwałych, operacji sprzedaży, operacji zakupu, operacji gotówkowych, rozrachunków z kontrahentami i rozrachunków z pracownikami (ewidencja wynagrodzeń). Zestawienie obrotów i sald zawiera z kolei nazwy kont i salda kont zarówno na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, jak i na koniec okresu sprawozdawczego. Jest to zestawienie pasywów i aktywów

Biura rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga staranności, dokładności i systematyczności. Niestety jest też czasochłonne. Dlatego większość firm zleca prowadzenie ksiąg rachunkowych biurom, które oferują usługi z takich dziedzin jak rachunkowość, księgowość sopot, obsługa kadrowo-płacowa. Korzystanie z usług biur rachunkowych to też gwarancja, że księgi rachunkowe zostaną prawidłowo poprowadzone. Zaoszczędzimy też czas potrzebny do opanowania wiedzy niezbędnej do samodzielnego prowadzenia księgowości, a także nie będziemy zobowiązani do śledzenia zmian w prawie. Biuro rachunkowe zajmie się też przechowywaniem ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (choć możemy też przechowywać księgi rachunkowe we własnym zakresie). Udostępni też księgi w przypadku kontroli przez uprawnione organy. Powierzenie prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych zewnętrznemu podmiotowi wymaga powiadomienia urzędu skarbowego o tym fakcie.