dłużnik

Pomoc adwokata podczas windykacji wierzytelności

Temat windykacji wierzytelności jest w ostatnim czasie bardzo popularny. Niestety, coraz więcej przedsiębiorców ma problem z ściąganiem należności od swoich dłużników, którymi w zdecydowanej większości są kontrahenci. Skutkiem nieściągalności wierzytelności może być m.in. utrata płynności finansowej przez przedsiębiorcę, która może doprowadzić do negatywnych konsekwencji. 

Czy warto skorzystać z pomocy prawnika podczas procesu windykacji

Czasami w społeczeństwie istnieje przeświadczenie, że adwokacji zajmują się kwestiami skomplikowanymi z pogranicza prawa karnego – nic bardziej mylnego, adwokat może pomóc nam w codziennym funkcjonowaniu. Niejednokrotnie przedsiębiorcy w procesie windykacji podejmują samodzielne działania: przeprowadzają rozmowy lub negocjacje z dłużnikiem, wysyłają monity lub wezwania do zapłaty, wiele z tych działań jest nieskuteczna, ponieważ wezwania pozostają bez odpowiedzi a dług w dalszym ciągu istnieje. W takiej sytuacji zasadnym jest udanie się do specjalisty, który zajmie się w naszym imieniu ściąganiem wierzytelności zaoszczędzając nas czas. 

Istotną czynnością podczas windykacji jest ustalenie majątku dłużnika, z którego można przeprowadzić egzekucję (ustalenie istnienia nieruchomości lub ruchomości, stanu środków na rachunkach bankowych lub lokatach). Adwokaci podczas windykacji wierzytelności stosują różne metody począwszy od tzw. „windykacji miękkiej” czyli od rozmów telefonicznych, negocjacji oraz spotkań, wysyłania przypomnień o płatnościach. Jeżeli „windykacja miękka” nie przynosi rezultatów adwokat w imieniu swojego mocodawcy składa do sądu powszechnego wniosek o wydanie nakazu zapłaty, który w kolejnym etapie jest podstawą do przeprowadzenia egzekucji. 

Etapy postępowania windykacyjnego 

Wyróżniamy 3 etapy postępowania windykacyjnego. Pierwsze etap to postępowanie polubowne (czyli opisana powyżej „windykacja miękka”). Drugi etap to postępowanie sądowe. Zapoczątkowany jest od złożenia wniosku w sądzie powszechnym. Wniosek powinien zawierać następujące elementy: wskazanie wierzyciela i dłużnika, określenie kwoty zaległości wraz z terminem wymagalności, wskazanie odsetek za zwłokę w zapłacie. We wniosku powinno znaleźć się określenie, że wszelkie koszty sądowe obciążają dłużnika. Wniosek należy udokumentować poprzez dołączenie wszelkich wezwań do zapłaty. Następnie sąd wydaje nakaz zapłaty dając dłużnikowi 14 dniowy termin  do wniesienia zarzutów. Po tym czasie nakaz uprawomocnia się i można rozpocząć ostatni etap czyli egzekucję komorniczą. Podczas egzekucji komorniczej windykacja prowadzona jest z majątku dłużnika. Następuje to poprzez zajęcie środków na rachunkach bankowych dłużnika lub sprzedaż w drodze licytacji komorniczej ruchomości lub nieruchomości dłużnika. 

Proces windykacji bywa czasochłonny oraz stresujący. Udokumentowanie wniosku o wydanie nakazu zapłaty bywa skomplikowane.  Wszystkie te czynności mogą zostać zlecone adwokatowi, który będzie nas reprezentował na każdym etapie sprawy. Każdy wierzyciel powinien podjąć próbę odzyskania należnych mu kwot, nasza Kancelaria pomoże Państwu przejść przez cały proces windykacji. 

Aby dokładniej zapoznać się z procesem windykacji polecamy wpis https://kancelariabutny.pl/porady-prawne-gdynia/windykacja-naleznosci-gdynia/